Grups i Usuaris

Contingut:
Assignar permisos als treballadors del centre.
Creació i manteniment de permisos per grup de treballadors.
Visualització de permisos per grups o elements de seguretat.
LOPD: Registre fallits.

Cas pràctic:
Donar d’alta nous grups de treballs.
Crear usuaris dins dels grups creats.
Assignar els permisos corresponents.

Destinataris:
Administració i Direcció.

RESERVAR PLAZA

VER TODOS

INICIAR SESIÓN
Live chat